IPO Hapro: 346 nhà đầu tư chi 980 tỷ đồng để gom gần 76 triệu cp

Ngày 30/03, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) đã IPO thành công gần 76 triệu cp với giá đấu thành công bình quân là 12,908 đồng/cp
https://vietstock.vn/2018/03/ipo-hap...746-592185.htm