PV Power tính chuyển sàn lên HOSE, chi hơn 700 tỷ trả cổ tức 2018

Phương án cổ tức chi trả năm 2018 là 3%, giảm một nửa so với kế hoạch từng công bố trước IPO và chuyển từ cổ phiếu sang tiền mặt. Với vốn điều lệ 23.419 tỷ đồng, số tiền chi trả cổ tức đạt hơn 702,5 tỷ đồng.

http://ndh.vn/pv-power-tinh-chuyen-s...705p4c147.news