PV Power lỡ hẹn với nhà đầu tư chiến lược vì thời gian quá gấp gáp

(NDH) Số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược đã được nhập vào phần vốn của PVN. Lộ trình giảm tỷ lệ sở hữu của PVN xuống còn 51% vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện trong năm 2018-2019 nhưng qua hình thức thoái vốn.
http://ndh.vn/pv-power-lo-hen-voi-nh...299p4c147.news