Tình hình là ANV có OTC, bác nào có thông tin gì về ANV thì báo em với