Điên mới vứt tiền vào những con hàng lởm như con này