???Tại sao CHS thường xuyên chậm công bố thông tin nhỉ? xin mọi người đóng góp chút ý kiến!!!