Tại sao CHS thường xuyên chậm công bố thông tin nhỉ?

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pag...tin-58534.aspx