VEAM dự định lên sàn HOSE, các bác dự đoán giá nó mấy chấm ạ?

(TBTCO) - Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 (chưa kiểm toán).
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pag...ose-58380.aspx