Trích dẫn Gửi bởi nuocnoi Xem bài viết
Công ty đại chúng ra Điều lệ thế này thì cổ đông bên ngoài công ty chỉ có khóc các cụ nhỉ. Chiêu của bọn công ty này hay ra phết, giờ cổ đông lướt sóng bị kẹp **** cũng chẳng biết kêu ai

https://vietnambiz.vn/vuong-mac-tron...dqt-55477.html
Nếu nó làm sai thì kiện bỏ mẹ nó đi chứ sợ quái gì