Hiện tại cổ phiếu đã trên đà giảm sâu. Hiện tại em thấy em này PNJ là có khả năng tăng tưởng ấn tượng và ít bị ảnh hưởng bởi thị trường chung. Có bác nào đang cầm PNJ thì cùng thảo luận nhé.