Nếu không tổ chức đại hội cổ đông có được không nhỉ? Tại sao phải tổ chức đại hội cổ đông?

Cảng Hải Phòng lùi thời gian tổ chức đại hội cổ đông
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pag...ong-57739.aspx