VNM vẫn là cổ phiếu rất tốt. Đang định mua vào nhưng chưa biết nên mua giá bao nhiêu là vừa?