Vinafor sắp chuyển sàn niêm yết:
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pag...yet-57394.aspx