Thấy bên báo này cũng đăng bài:
https://vietnambiz.vn/vinafor-cua-ba...nay-53737.html