Vinafor sắp chuyển sàn niêm yết

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pag...yet-57394.aspx