Trong trung hạn, DHG đang di chuyển trong kênh giá giảm, cho thấy những tín hiệu không tích cực về xu hướng. Tuy nhiên, độ dốc kênh giá không lớn và đường trendline dài hạn vẫn được duy trì nên hiện tượng suy yếu hiện tại chỉ mang tính chất tạm thời. Hỗ trợ gần nhất là đường trendline tăng (vùng 90,000-96,000).
Kênh giá giảm trung hạn chi phối
Vùng 120,000-130,000 trở thành kháng cự mạnh với sự tăng trưởng trong trung hạn khi DHG hình thành vùng đỉnh cao lịch sử tại đây.Từ tháng 06/2017, giá liên tục đi xuống và tạo nên các đỉnh và đáy mới thấp hơn, hàm ý giai đoạn điều chỉnh đang chi phối.
Đặc biệt, giá dao động trong kênh giá giảm với cận trên được tạo thành từ các đỉnh tháng 06/2017, đỉnh tháng 03/2018 và cận dưới được tạo thành từ các đáy tháng 11/2017, đáy tháng 02/2018.
Biến động của DHG từ tháng 01/2017 đến nay (Dữ liệu cập nhật đến ngày 04/05/2018)
Nguồn: VietstockUpdater
Nhóm MA ngắn và trung hạn (MA 20, MA 50) đi xuống và giá đã nằm dưới các nhóm này hàm ý không tích cực. Bên cạnh đó, MACD phá vỡ đường signal và đường 0 là xác nhận quan trọng cho thấy giai đoạn rung lắc đã hình thành.
Triển vọng tăng trưởng dài hạn được duy trì
Kênh giá điều chỉnh chi phối trong trung hạn nhưng triển vọng trong dài hạn với DHG vẫn được duy trì. Đầu tiên, tuy DHG đóng cửa dưới các nhóm MA trung và dài hạn (MA 50, MA 100, MA 200) nhưng giá vẫn giữ được các đường trendline tăng dài hạn được hình thành từ các đáy tháng 02/2009, đáy tháng 07/2009, đáy tháng 08/2011, đáy tháng 12/2011, đáy tháng 06/2012, đáy tháng 01/2016, đáy tháng 12/2016 và đáy tháng 02/2018. Điều này hàm ý về xu hướng tăng trong khung thời gian lớn vẫn tiếp diễn.
Thứ hai, độ dốc đường kênh giá trung hạn không lớn và giá gần như dao động trong biên độ hẹp (vùng 83,000-126,000) nên giai đoạn này có thể được xem như sự tích lũy trong giá hay những phản ứng thứ cấp (Secondary Reaction) trong một giai đoạn tăng trưởng lớn hơn.
Biến động của DHG từ tháng 12/2006 đến nay (Dữ liệu cập nhật đến ngày 04/05/2018)
Nguồn: VietstockUpdater
Hiện hỗ trợ tốt với giá trong thời gian tới là đường trendline tăng trung hạn hình thành từ các đáy tháng 01/2016, đáy tháng 12/2016 và đáy tháng 02/2018 (vùng 90,000-96,000), vùng này gần với đáy ngắn hạn tháng 11/2017 nên có độ tin cậy tương đối cao.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
Nguồn: FiLi