Trong ngắn hạn, IMP rung lắc và đi xuống, tuy nhiên, giá hình thành mẫu hình tam giác cho thấy sự tích lũy trong xu hướng. IMP vẫn duy trì giai đoạn tăng trưởng trong trung dài hạn nên khả năng giá phá vỡ cận trên mẫu hình và phục hồi là khá lớn, lúc này mục tiêu giá có thể là vùng 72,000-77,000.
Xu hướng tăng trong trung dài hạn chi phối
Vùng 13,000-14,000 trở thành đáy quan trọng với xu hướng tăng dài hạn của IMP. Theo đó, giá liên tục phục hồi tạo các đỉnh và đáy mới cao hơn từ tháng 12/2011. Các đường trendline tăng hình thành từ các đáy quan trọng (đáy tháng 12/2011, đáy tháng 04/2013, đáy tháng 12/2013, đáy tháng 01/2016, đáy tháng 06/2016, đáy tháng 02/2018) có độ dốc gia tăng hàm ý về giai đoạn tăng trưởng trong khung thời gian lớn đang chi phối giá.
Biến động của IMP từ tháng 12/2006 đến nay (Dữ liệu cập nhật đến ngày 08/05/2018)
Nguồn: VietstockUpdater
Các nhóm MA trung và dài hạn đi lên kèm khối lượng giao dịch được cải thiện đáng kể so với giai đoạn trước tháng 12/2011 là những tín hiệu quan trọng xác nhận cho sự phục hồi trung và dài hạn tồn tại trên IMP.
Tích lũy trong ngắn hạn
Hiện tượng rung lắc ngắn hạn xuất hiện, IMP liên tục điều chỉnh khi tiếp cận vùng đỉnh lịch sử năm 2007 (quanh vùng 72,000-77,000). Giá hình thành giai đoạn tích lũy với sự xuất hiện của mẫu hình tam giác hướng xuống có cận trên hình thành từ các đỉnh tháng 11/2017, đỉnh tháng 01/2018, tháng 04/2018 và cận dưới được hình thành từ các đáy tháng 09/2017, đáy tháng 10/2017, đáy tháng 02/2018. Có hai kịch bản chính với tín hiệu phá vỡ mẫu hình như sau:
  • Kịch bản 1: IMP phá vỡ cận trên mẫu hình (vùng 63,000-64,000) khi đó giai đoạn tăng trưởng được xác nhận trở lại. Mục tiêu giá lúc này là vùng đỉnh cao lịch sử năm 2007 (vùng 72,000-77,000)
  • Kịch bản 2: IMP phá vỡ cận dưới mẫu hình (vùng 60,000-61,000) xác nhận xu hướng điều chỉnh hình thành. Khi đó mục tiêu giá ngắn hạn có thể là 45,000-50,000 (gần vùng đáy tháng 01/2017).
Biến động của IMP từ tháng 01/2015 đến nay (Dữ liệu cập nhật đến ngày 08/05/2018)
Nguồn: VietstockUpdater
Do xu hướng tăng trung và dài hạn đang chi phối và các yếu tố cơ bản tốt (doanh thu và lợi nhuận năm 2017 của IMP tăng trưởng lần lượt 14.4% và 16%, đều ở mức cao kỷ lục) nên khả năng kịch bản 1 được hình thành là rất lớn.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
Nguồn: FiLi