Riêng mình lướt sóng thì vẫn cứ PTKT mà phang, kết hợp tin tức "ruồi", ăn ít no lâu, quan trọng là vốn xoay vòng nhanh, lợi nhuận thuần sẽ tăng thôi.