⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 6, 11.05.2018⭐

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:
- VNINDEX : 1,044.85 (+1.6% ) ; Vol: 123tr
- HNX : 122.77 (+1.5% ) ; Vol: 38tr
2.Nhận xét:
- Hai sàn mua vào khối lượng thấp.
3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt):
- Chưa xem xét.
4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh:
- Chưa xem xét
5. Đánh giá chung thị trường:
- Thị trường kênh xuống.
- Không nên nắm giữ và chưa mua vào cổ phiếu.
II. Các mã Breakout trong ngày:
- Chưa xem xét.
Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình hợp lý, phân tích cơ bản tốt, và xác định thị trường đủ điều kiện mua
III. Cổ phiếu đồ thị đẹp cho điểm mua trong ngày(chưa kiểm tra PTCB):
- Không xem xét

https://investors-vietnam.com/vi/201...-truong-11-05/