Có bác nào rành về luật chứng khoán cho em hỏi, công ty đại chúng có bắt buộc phải tuân theo Điều lệ mẫu trong Thông tư của Bộ Tài chính không? Thấy có người bảo là phải tuân thủ theo Điều lệ mẫu, có người khác lại nói là chỉ cần tuân thủ Luật DN là đủ rồi. Đọc bài báo này em thấy thắc mắc quá:

Cấp nước Nhơn Trạch: Cổ đông phản ánh Điều lệ trái với Điều lệ mẫu
http://******************.vn/doanh-n...au-228091.html