ĐHĐCĐ VEAM: Dự kiến Nhà nước thoái hơn 52% vốn, cổ tức chắc chắn đạt 28%
(NDH) Nếu Bộ Công Thương thoái vốn thành công 52,47% trong năm 2018 như kế hoạch được Chủ tịch chia sẻ, tỷ lệ sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp này sẽ giảm xuống 35%.
http://ndh.vn/dhdcd-veam-du-kien-nha...517p4c147.news