Ngành chiếu sáng đô thị là thuộc ngành hạ tầng phải không nhỉ? Ngành này được cái an toàn, nhưng em thắc mắc sao con này lắm đất vàng thế nhỉ?