Trong ngắn hạn, xu hướng điều chỉnh chi phối KBC, xu hướng này có thể chững lại khi tiếp cận hỗ trợ mạnh quanh vùng 10,500-11,500. Tuy nhiên trong trung dài hạn, giá hình thành xu hướng tích lũy cho một giai đoạn mới.
Hình thành sự tích lũy trong trung hạn
KBC hình thành giai đoạn tích lũy trong khung thời gian trung dài hạn khi giá có xu hướng dao động trong vùng 10,500-19,000 trong 4 năm qua. Theo quan điểm kỹ thuật, vùng dao động này có thể được xem như mẫu hình chữ nhật không chuẩn cho thấy sự tạm dừng trong xu hướng. Có hai kịch bản chính có thể xảy ra với mẫu hình này.
Xác suất kịch bản 2 xảy ra lớn hơn so với kịch bản 1 do các yếu tố cơ bản, nội tại của KBC khá tốt. Công ty hiện vẫn tạo ra doanh thu và lợi nhuận ổn định, lợi nhuận năm 2017 đạt 584.5 tỷ đồng tăng 4.8%, nên việc điều chỉnh xuống dưới mệnh giá 10,000 là rất khó.
Biến động theo tuần của KBC từ tháng 01/2011 đến nay
(Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/03/2018)
Nguồn: VietstockUpdater
Rung lắc trong ngắn hạn.
Sau khi hình thành đỉnh tháng 09/2016, KBC có sự suy yếu liên tục, giá hình thành các đỉnh và đáy mới thấp hơn cho thấy sự chi phối của xu hướng điều chỉnh. Đường trendline giảm hình thành từ các đỉnh tháng 09/2016, 06/2017, 01/2018.
Các nhóm MA quan trọng (MA 50, MA 100, MA 200) đều đi xuống và giá nằm dưới các nhóm này nên giai đoạn rung lắc sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới.
Tuy nhiên, KBC đang phá vỡ đường MA 20 và Stochastic Oscillator cho tín hiệu mua nên rủi ro giảm sâu không lớn. Thêm vào đó, cạnh dưới mẫu hình chữ nhật vùng 10,500-11,500 sẽ trở thành hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn nên xu hướng hiện tại có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào.
Biến động theo ngày của KBC từ tháng 08/2016 đến nay
(Dữ liệu cập nhật đến ngày 30/03/2018)
Nguồn: VietstockUpdater


Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
Nguồn: http://fili.vn/2018/04/chuoi-bai-pha...585-592252.htm