Chứng khoán Nhật và châu Âu đều đang thi nhau tăng. Em dự chiều nay lại thi đua nhau mua trần cho mà xem