⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 6, 13.04.2018⭐

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:

- VNINDEX : 1,157.14 (-1.4% ) ; Vol: 157tr
- HNX : 133.34 (-1.7% ) ; Vol: 48tr

2.Nhận xét:
Hai sàn bán ra mạnh.

3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt):

Không xem xét.

4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh:

Không xem xét

5. Đánh giá chung thị trường:

- Thị trường phá vỡ kênh lên.
- Hầu hết cổ phiếu tăng trưởng rời khỏi nhóm.
- Không mua vào cổ phiếu, không nên nắm giữ trừ cổ phiếu chạy mạnh về đích

II. Các mã Breakout trong ngày:

Không xem xét
Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình hợp lý, phân tích cơ bản tốt, và xác định thị trường đủ điều kiện mua

III. Cổ phiếu đồ thị đẹp cho điểm mua trong ngày(chưa kiểm tra PTCB):

Không xem xét

https://investors-vietnam.com/vi/201...thi-truong-13/