Văn Phú invest là công ty cổ phần Văn Phú hiện đang trên sàn HNX dự kiến sẽ chuyển lên sàn Hose trong năm nay. Bản thân là tư vấn sản phẩm của VP em thấy năm nay VPI hết sức tiềm năng. không rõ ý kiến các cụ thế nào nhưng trong năm 2018 này Văn Phú dự kiến đưa ra các sản phẩm mang thương hiệu BĐS như the Terra tại 83 hào nam , grandeur palace 138b giảng võ,grandeur palace PhamHung ra thị trường. Mà những sản phẩm này co vị trí rất đắc địa.