DAIMLER là một công ty mẹ của hàng xe sang Mercedes giá cổ phiếu hiện tại là 68.5 EURO
Sắp tới ngày 6/4 sẽ tiến hành chia cổ tức với giá 3.65 EURO/CP

Thích hợp cho nhà đầu tư ngắn hạn với số vốn phải chăng !

Mọi thông tin chi tiết về thương vụ xin liên hệ Hoàng SDT 0911 300 310 hoặc qua ZALO