Như tiêu đề, anh chị nào đã pass lv1 thì có thể chuyển nhượng lại cho em bộ tài liệu không ạ?
Nếu có thì liên hệ với em qua email này hoặc reply bên dưới nhé: mxhbinh@gmail.com