Mình thấy nhà mạng mobifone điều hành MobiTV cũng tốt đấy chứ .