Đã ra mắt, đã test, đẹp
Cơ mà đang nghiên cứu đầu tư cổ phiếu nó tăng quá tăng các bác, vui dễ sợ