Con này đầu tư để ăn cổ tức thì cũng tạm được, check tài chính thì thấy kết quả kinh doanh 10 năm qua đều khá ổn