Dịch vụ khách hàng của sàn giao dịch FXPrimus được đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp và