⭐BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY THỨ 2, 12.02.2018⭐

I. Thị trường chung:
1.Điểm số thị trường:

- VNINDEX : 1,041.79 (+3.8% ) ; Vol: 162tr
- HNX : 122.02 (+3.8% ) ; Vol: 41tr

2.Nhận xét:

Hai sàn mua vào khối lượng thấp.

3. Các mã cổ phiếu cơ hội tăng trưởng tốt (an toàn khi giữ những CP này, và cơ hội tăng trưởng tốt):

IDI, PDR, VJC, VPB, ANV, DXG, VIB, HCM, BID, PVI, SHB, TVB, DPG, PNJ

4. Các mã giai đoạn về đích, dao động mạnh:

5. Đánh giá chung thị trường:

- Thị trường downtrend có xu hướng mua lại.
- Có thể giải ngân 10-15% giá trị tài khoản.

II. Các mã Breakout trong ngày:

IDI, PDR, VJC, VPB

Lưu ý: Đây là danh sách breakout, chứ không phải khuyến nghị mua. Khuyến nghị mua còn cần đánh giá điểm breakout đẹp, mô hình hợp lý, phân tích cơ bản tốt, và xác định thị trường đủ điều kiện mua

III. Cổ phiếu đồ thị đẹp cho điểm mua trong ngày(chưa kiểm tra PTCB):

VJC, VPB

https://investors-vietnam.com/vi/201...2-2-2-2-2-2-2/