Phí SWAP là chênh lệch lãi suất giữa 2 đồng tiền tệ được giao dịch. Tại FXPRIMUS, khách hàng sẽ được miễn phí SWAP này khi để lệnh mở qua đêm.