Vietstock Blockchain Summit

http://blockchain.vietstock.vn/

Anh em tranh thủ thời gian đi nhé. Rất bổ ích đấy