Sắp tới có các chương trình chia sẻ kinh nghiệm chứng khoán online ko ạ? Này 2018 mất rùi ko phù hợp với tình hình hiện tại