Thị trường chứng khoán phái sinh, nơi mà ngay cả khi tt đi xuống bạn vẫn có thể kiếm dc lợi nhuận