Chúng tôi tin rằng ba mã được recommend ở đây đã làm thỏa mãn cả các day-traders và short-term investors, đặc biệt là HPG. Cùng hy vọng vào một tuần khởi sắc hơn nữa cho HSGNKG và ổn định cho HPG.
Xem thêm nhiều cơ hội đầu tư tại TTCK Vietnam: https://nguyenfinance.com/