THƯƠNG VỤ CHIA CỔ TỨC CỦA TẬP ĐOÀN CATERPILLAR
Tập đoàn đầu tiên và lớn nhất tại mỹ chuyên về sản xuất máy móc xây dựng, động cơ..
2 LÝ DO NÊN ĐẦU TƯ VÀO MÃ CỔ PHIẾU NÀY
THỨ NHẤT: Ngày 19/1 tiến hành chia cổ tức với mức giá 0.78$/cp, đó là lợi nhuận chắc chắn mà mình có được.
THỨ HAI: Sau khi chia cổ tức 24/1 sẽ tiến hành báo cáo doanh thu quý 4 cuối cùng trong năm, cứ thử hình dung một tập đoàn DT,LN tăng tình hình kinh doanh tốt, giá cổ phiếu sẽ tăng trưởng như thế nào.
LH SDT 0906315057 (ZALO) ĐỂ DC TRAO ĐỔI CỤ THỂ THƯƠNG VỤ