Mình đang tham khảo dự án
Bạn cho mình thông tin về tiến độ dự án nhé
Thanks bạn