Chào bạn! bạn tìm được quyển nào chưa? có thể share với mình k