PV Machino: Dự định nào với “đất vàng”?
Công ty cổ phần Máy và Thiết bị dầu khí PV Machino (mã chứng khoán PVM) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2018, trong đó nội dung mà các cổ đông công ty quan tâm là tình hình triển khai các dự án trên những mảnh "đất vàng" thủ đô.
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pag...ang-56959.aspx