Giá dầu tăng thì con PVM này cũng được lợi vô khối đấy