- Thông báo của DIG, Bộ Xây dựng đã quyết định sẽ bán toàn bộ 118,26 triệu cổ phiếu DIG, tương đương tỷ lệ sở hữu 49,65% vốn tại Tổng công ty. Nhằm thực hiện chủ trương thoái vốn nhà nước. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 17/11/2017 đến ngày 16/12/2017 theo phương thức thoả thuận/khớp lệnh.
- Tính đến hết 10 tháng năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 346,54 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 174,55 tỷ USD - tăng 21,3% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 171,99 tỷ USD - tăng 21,6%. Cán cân thương mại hàng hóa cả nước 10 tháng/2017 thặng dư 2,56 tỷ USD
- OPEC kỳ vọng nhu cầu thế giới sẽ tăng thêm 1,53 triệu thùng/ngày trong năm 2017. Cao hơn 74.000 thùng/ngày so với báo cáo tháng 10 vì nhu cầu của Trung Quốc tăng do nước này tăng nhập khẩu cho kho dự trữ dầu chiến lược. OPEC cũng kỳ vọng nhu cầu sẽ tăng thêm 1,51 triệu thùng/ngày trong năm 2018