Gói cước này có cú pháp kiểm tra dung lượng ưu đãi data là KT_ALL gửi 999 mất 200đ/sms nhé.