đúng rồi mình muốn đăng mà k thấy ghi nội quy, sợ bị ban quá