Hi bạn,

Bạn cho mình xin bộ giáo trình cả 3 level với nha. Mình muốn tự học. Còn nếu dung lượng up còn dư, bạn cho mình xin thêm các bộ đề liên quan nữa với. Cảm ơn bạn.
Email mình là htt0591@gmail.com