Anh gửi giúp em một số tài liệu sau với ạ:
- Video Level 1 và
- Toàn bộ tài liệu giáo trình+ video, question bank, mock exam của Level 2 và Level 3

Email: tieuanh811@gmail.com

Em cảm ơn anh rất rất nhiều <3 <3
Chúc anh thật nhiều may mắn và thành công <3