Tháng 11/2017, HUD3 đã nhận chuyển nhượng một phần dự án Mai Trai, Sơn Tây, Hà Nội.
Đây là dự án của tổng cty HUD thực hiện đền bù , GPMB cách nay gần 10 năm (chủ yếu đất nông nghiệp nên giá trị đền bù rất thấp).
Quy mô 23,4 ha. Hiện tại đã đền bù GPMB và xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng kỷ thuật trên 95%.
HUD3, HUD8, HUD.vn nhận lại dự án này từ HUD. Công việc còn lại, chỉ là phân lô, xây thô, rồi bán...