Có bác nào từng đầu tư vào hai nước anh em chia sẻ mọi người chút kinh nghiệm với